Hoofd Hart Handen

Hoofd Hart Handen

Onmogelijkheden worden mogelijkheden

Hoofd Hart Handen Zorg en Begeleiding
 Denken  Voelen  Doen  Slechtzienden en blinden
 Inzicht  Betrokkenheid  Toepassen  Mensen met dementie
 Niet betuttelen  Invoelen  Concretiseren in praktijk  Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 Kennis  Bezieling  Uitvoeren  Mensen met een verstandelijke beperking
 Weten  Vertrouwen    Palliatieve zorg
 Logica  Motivatie    Uit ziekenhuis ontslagen en dan…
 Coaching  Warme zorg    Ontlasten en ondersteuning Mantelzorger(s)
       Lichamelijke beperking

Bij mij komt dit samen in de zorg en begeleiding en/of zorg en is afhankelijk van wat een zorgvrager aan kan. Dit kan ook per keer verschillen.

Ik vind het belangrijk dat iemand die dat graag wil zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven wonen en zoveel mogelijk zelf de regie kan houden over zijn of haar leven. Waar dat (tijdelijk) niet meer kan wil ik graag iemand ondersteunen.

Wanneer?

U, uw vader of moeder of echtgenoot heeft een beperking en het wordt allemaal wel wat te zwaar. Het geheugen gaat achteruit, u bent minder mobiel, u moet nog aansterken. Of uw ogen gaan achteruit waardoor u hulpmiddelen en extra begeleiding nodig heeft, of een combinatie. De mantelzorger raakt overbelast waardoor deze ook niet meer goed voor de ander kan zorgen.
Terwijl u juist nog graag zou willen genieten van de mooie dingen in het leven.
Het kan ook zijn dat u een kind heeft met een verstandelijke beperking die veel zorg en/of begeleiding nodig heeft of dat u zelf neurologische problemen heeft.
Ik heb mogelijkheden vanaf 2 uur achtereen tot 24 uur. Voor 1 x of voor meerdere keren per week. Ik werk voor mensen met een indicatie (of ik kan u daarbij helpen om dat te verkrijgen), een persoonsgebonden budget, waarbij u mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komt, of de begeleiding of zorg zelfs geheel vergoed wordt. Of u betaalt mij vanuit eigen middelen.

Hoe werkt het?

U overweegt hulp in te schakelen maar wilt natuurlijk ook graag weten wie ik ben, wat ik doe.
U kunt mij bellen voor informatie. Als ik aan het werk ben kunt u de voice-mail inspreken. Dan bel ik u terug.
We kunnen dan een geheel vrijblijvende afspraak maken waarin we kennis maken, u al uw vragen kunt stellen en waarin we ook verkennen of er een match zou kunnen zijn.
Ik doe zelf het gesprek en ben ook degene die u dan event. komt helpen. U hoeft dus niet af te wachten wie er dan bij u thuis komt, zoals bij de grote bureau’s. Pas als er meer zorg of begeleiding nodig is, bijv. iedere dag of 3 x per week of als ik met vakantie ben kan ik event. collega’s aan u voorstellen.